De ziekte van Sanfilippo is een zeldzame, erfelijke, levensbedreigende stofwisselingsziekte. Het is een stapelingsziekte. Doordat er een enzym ontbreekt, stapelen afvalstoffen zich op lichaamscellen en hersencellen.

Kinderen worden ogenschijnlijk gezond geboren maar vertonen vanaf de leeftijd van ongeveer 3 jaar gedragsstoornissen en een achteruitgang van de mentale functies. Meestal worden de kinderen rond de leeftijd van 10 jaar volledig rolstoel- en verzorgingsafhankelijk waarna zij, volledig gedementeerd, enkele jaren later overlijden. In Nederland leven nu ongeveer 80 kinderen met deze ziekte en elk jaar wordt de diagnose bij een aantal kinderen gesteld.

Van Gendt ICT sponsort de stichting Kinderen en Kansen. Stichting Kinderen en Kansen heeft zich ten doel gesteld om meer bekendheid te geven aan de ziekte van Sanfilippo en op die manier zoveel mogelijk mensen te laten zien dat er financiële middelen nodig zijn voor onderzoek. 

ORACLE Application Express Developer Certified Expert